Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Prednosta MsÚ

Mestský úrad
Ing. Jozef Naščák, MPH

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Tel. č.: 053/4152 319
T. č. sekretariátu prednostu: 053/4152 316, 053/4152 340
E-mail: jozef.nascak@mestosnv.sk

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý:
organizuje prácu mestského úradu,
zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta,
podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.