Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Ochrana prírody a krajiny

Úradné oznamy

Mesto Spišská Nová Ves, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom správnom konaní (podľa § 82, ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o OPaK), je potrebné písomne, resp. elektronicky doručiť na adresu:

Písomne: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves

Elektronicky:  iveta.krajnakova@mestosnv.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí uvedených správnych konaní od zverejnenia informácie.

*****

2020
Začaté správne konania v roku 2020, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, dokument PDF

2019
Začaté správne konania v roku 2019, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny,  dokument PDF

2018
Začaté správne konania v roku 2018, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
,  dokument PDF

2017
Začaté správne konania v roku 2017, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, d okument PDF

2016
Začaté správne konania v roku 2016, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, 
 dokument PDF

2015
Začaté správne konania v roku 2015, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny,  dokument PDF

2014
Začaté správne konania v roku 2014, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny,  dokument PDF

2013
​​​​​​​
Začaté správne konania v roku 2013, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny,  dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.