Povinné zverejňovanie dokumentov v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 nájdete na centrálnej elektronickej úradnej tabuli >>>