Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Spišská Nová Ves a Gelnica

Úradné oznamy

Dňa 6. 11. 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenská republiku ruší.

Uvedeným rozhodnutím  nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat  UŽ od jedného kusa ošípanej.

Na základe týchto skutočností žiadame všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne.

V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48, zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí  sankcia od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3 500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu

Postup registrácie:

Chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo Registrácia chovu — príloha č. 3 uvedenej vyhlášky.

2. Vyplnené tlačivo v zmysle priloženého návodu doručí na RVPS Spišská Nová Ves.

V prípade nejasností kontaktujte RVPS Spišská Nová Ves.

MVDr. Ján Teplan, riaditel‘ RVPS Spišská Nová Ves

Príloha č. 3 vyhlášky 17/2012 - návod na vyplňovanie tlačiva

Prípis od RVaPS - SNV,  dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.