Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Mesto prosí o pomoc

4.4.2022
Mesto prosí o pomoc

*****

Mesto prosí o pomoc
​​​​​​​4. 4. 2022

Spišská Nová Ves zverejnila číslo darovacieho a transparentného účtu a obracia sa na verejnosť  so žiadosťou o pomoc 

Už aj poslední z klientov Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi našli svoje dočasné útočisko.
31. marca 2022 (štvrtok) dopoludnia ich odviezol autobus do zariadenia civilnej ochrany
na Prednej Hute, kde našli svoje dočasný domov.
Mesto Spišská Nová Ves spolupracuje so všetkými zložkami verejnej i štátnej správy
na zabezpečení ubytovania a všetkých potrebných vecí, aby naši seniori prežili túto krízovú situáciu v čo najlepších podmienkach. „Okrem ubytovania v zariadení na Prednej Hute sme dostali možnosť umiestniť ďalších približne päťdesiat seniorov v zariadení na Spišskej Kapitule. Ide o ľudí, ktorí sú v domácej opatere, ale ich rodiny sa o nich nemôžu postarať v plnom rozsahu, tak ako v domove dôchodcov,“ hovorí primátor SNV Pavol Bečarik.

Na štvrtkovom stretnutí (31. 3. 2022) s poslancami mestského zastupiteľstva riešilo vedenie mesta finančné krytie nutných opráv (dočasné prekrytie strechy). Primátor mesta Pavol Bečarik sa v ten istý deň stretol s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom, ktorý navštívil budovu domova dôchodcov v našom meste, zasiahnutú požiarom. Minister Krajniak prisľúbil, okrem iného, finančnú pomoc 15-tisíc eur, pomoc pri financovaní zamestnancov domova a lobing na úrade vlády za pomoc z rezervného fondu premiéra Slovenskej republiky.

„Zamestnancom pomôžeme cez systém podpory skrátenej práce. Dotáciou na humanitárnu pomoc dokážeme zariadeniu poskytnúť financie takmer okamžite. Zároveň vyčleníme zdroje na dobrovoľnícke práce, aby mohol v Spišskej Novej Vsi vzniknúť tím, ktorý bude pomáhať s odstraňovaním vzniknutých škôd. S pánom riaditeľom zariadenia sme rozoberali aj iné formy pomoci, ktoré by sme chceli uskutočniť,“ uviedol minister Krajniak na sociálnej sieti.

Vedenie mesta v súčasnosti hľadá možnosti na skorú rekonštrukciu budovy domova dôchodcov.  Likvidácia škôd a sprevádzkovanie časti objektu si, podľa prvých odhadov, vyžiada náklady v objeme 2 – 2,5 mil. eur. Takmer dvom stovkám seniorov by mala pomôcť aj zbierka a dary solidárnych subjektov. Medzi prvými registrujeme spišskonovoveskú firmu s finančným darom vo výške 4 000 eur.

„Obraciame sa na ostatné samosprávy a podnikateľské subjekty s prosbou
 poskytnutie financií na náš darovací účet, aby sme mohli čo najskôr pristúpiť
k opravám v objekte domova dôchodcov a sprevádzkovať aspoň 1. – 3. poschodie
s kapacitou 100 – 150 klientov. Tí sú v súčasnosti núdzovo umiestňovaní
v spišskonovoveskej nemocnici a v okolitých zariadeniach sociálnych služieb,“
uviedol Pavol Bečarik, primátor mesta.

Finančné prostriedky môžu poukázať aj fyzické osoby na darovací účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a. s., na základe darovacej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Číslo darovacieho účtu je (IBAN):  SK68 5600 0000 0034 0042 5044.

Vzor darovacej zmluvy tu>>
Číslo transparentného účtu (IBAN) bez darovacej zmluvy:
SK23 0200 0000 0045 9420 9757  OBNOVA DOMOVA DÔCHODCOV SNV

„Chcem poďakovať za záujem a pomoc pánu ministrovi Krajniakovi, ale tiež poslankyni Národnej rady SR Márii Šofranko, prednostke Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Márii Dudžákovej, či iniciatíve Spišskonovovešťana Ľuboša Šucu, snahe poslanca NR SR Radovanovi Marcinčinovi a ďalším, ktorí nám pomáhajú. Nešťastná udalosť nás nezlomila, ale ešte viac naštartovala energiu Spišiakov, verím, že sa nám podarí získať potrebné financie a budovu vrátime v novom šate našim seniorom,“ uviedol primátor P. Bečarik.


Text:
Tomáš Repčiak, kancelária primátora, Mestský úrad, Radniční námestie 7,
052 01 Spišská Nová Ves, tomas.repciak@mestosnv.sk, t. č. 053 4176 624

Informácie k poukázaniu prostriedkov:
Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, t. č. 053 4152 223,  iveta.topoliova@mestosnv.sk

Informácie k darovacej zmluve:
​​​​​​​
JUDr. Lucia Duláková, vedúca právneho oddelenia, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, t. č. 053 4152 311,  lucia.dulakova@mestosnv.sk

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku