Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Začala I. etapa rekonštrukcie chodníka na M. Gorkého, 1. 8. 2022

1.8.2022
Začala I. etapa rekonštrukcie chodníka na M. Gorkého, 1. 8. 2022

 V danom úseku budú postupne vymenené obrubníky, položený nový asfaltový povrch a v mieste priechodu zrealizovaný bezbariérový priechod.

Počas doby realizácie prác prosíme všetkých chodcov o rešpektovanie obmedzení a využití chodníka nachádzajúceho sa po ľavej strane komunikácie.

Táto požiadavka bola jednou z úloh Mestského výboru č. 2 a taktiež aj Mestského výboru č. 6. Naším cieľom je v nasledujúcich rokoch zrekonštruovať chodník v úseku až po Čerpaciu stanicu Shell a následne pokračovať v rekonštrukcii po druhej strane komunikácie.

Vopred ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!

oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ SNV

Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.