GALÉRIA UMELCOV SPIŠA - aktuálne výstavy

Typ podujatiaVýstava

Obrázok podujatia GALÉRIA UMELCOV SPIŠA - aktuálne výstavy

Popis

AKTUÁLNE VÝSTAVY: 

KĽUKATÝM CESTAMI / SLOVENSKÁ MODERNA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY
Premiéra unikátnej výstavy prezentuje diela od 30-tich zvučných mien slovenskej moderny z východoslovenskej súkromnej zbierky. Výstava v rámci dramaturgického cyklu Téma je realizovaná vďaka podpore firmy Beneti s.r.o.
Výstava nie je len príbehom moderného slovenského maliarstva, ale i zberateľstva umenia, keď autor zbierky dokáže – v tých šťastných prípadoch – z rôznorodých zdrojov vybudovať monotematickú kolekciu s dôrazom na kvalitu, opierajúc sa o cit pre výtvarné kvality, umelecké hodnoty a o primerané znalosti dejín umenia. Kurátorským zámerom bola snaha načrtnúť vývoj moderného maliarskeho umenia Slovenska v čo najširšom geografickom zábere reprezentatívnymi dielami, avšak so špeciálnym dôrazom na diela Generácie 1909 vzhľadom na ich početnosť i kvalitu v súkromnej zbierke.

HUMAN ANIMAL III. / ZMIZ HMYZ!
Výstava prezentuje diela 24 autorov z 5-tich krajín (CZ, HU, PL, RS, SK), reflektujúce ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií.
Medzinárodný výstavný projekt nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky s animálnou tematikou Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka, 2021 a Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate, 2022. Názov výstavy Zmiz hmyz! odkazuje na náš ambivalentný, prevažne negatívny postoj k hmyzu a zároveň upozorňuje na dôsledky takéhoto postoja – strácanie sa (miznutie) hmyzu z prírodného prostredia. Hmyz nás odjakživa fascinuje a odpudzuje, je symbolom smrti a rozkladu, ale aj znovuzrodenia.

LIMITY SURREALIZMU / EMIL SEDLÁK & KAROL BARON
Výstava interpretuje diela autorov zo zbierky galérie, ktorých tvorba nadväzuje na surrealistické tendencie. Projekt, uvedený v rámci dramaturgického cyklu Zbierka, je dilemou autorov o postojoch k tvorbe a životu, ako i o hľadaní tematických podobností diel zo v grafike, maľbe a objektoch.
Karol Baron obohacuje diela o špecifické prvky čierneho humoru, absurdných tvarových metamorfóz a drastickej grotesky. Emila Sedláka často inšpirujú zvieracie motívy, v ktorých personifikuje správanie sa človeka v konflikte prírodného a civilizačného sveta.

 

STÁLE EXPOZÍCIE: 

TERRA GOTHICA
Gotická cesta v obrazoch je založená na prezentácii diel zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš.

JOZEF HANULA
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby, ako aj poslednú tvorivú fázu.

ZÁHRADA UMENIA
V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu galérie na Zimnej ul. č. 47 v rokoch 1994 – 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej Záhrady umenia.


EXTERIÉROVÉ VÝSTAVY:  

ZÁHRADA UMENIA / Stála exteriérová expozícia 16 sôch zo zbierky.  POMNÍK CSONTVÁRYHO / Pamätná busta maliara vo faksimílii J. Kerényiho. ZO ZBIERKY GALÉRIE / Banerová výstava 19 diel zo zbierky. PETER SMIK: KRABICE & KLOBÚKY & SRDCIA / Keramické diela z fundusu galérie.

 
Informácie/kontakt:
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
Tel. 053 4174 621, 0910 873 046

Viac informácii o podujatí GALÉRIA UMELCOV SPIŠA - aktuálne výstavy
Zdielať na Facebooku