DIVADELNÝ SPIŠ / F. Urbánek: KAMENNÝ CHODNÍČEK

Typ podujatiaDivadlo

Obrázok podujatia DIVADELNÝ SPIŠ / F. Urbánek: KAMENNÝ CHODNÍČEK

Popis

FESTIVAL DIVADELNÝ SPIŠ 2023
Komorná prehliadka slovenských profesionálnych divadiel a zahraničného hosťa.

Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec, Srbsko
Ferko URBÁNEK: KAMENNÝ CHODNÍČEK

Urbánkov príbeh je zasadený do východiskovej dramatickej situácie, ktorá je prítomná v európskom divadle ešte od čias antiky – peripetiami, súvisiacimi s láskou a peniazmi. Keď jedno aj druhé začína prekračovať hranice, ktoré sme si stanovili ako normálne, teda, keď láska dostáva rozmer chlípnosti a túžba po peniazoch rozmer mamony – vzniká priestor pre dobrú komédiu. Urbánek bol majstrom divadelných typov s presahom do charakterizácie postáv, no v každom z týchto dvoch prípadov dokázal pomocou karikatúry zdôrazniť prehrešky ľudí a ich sociálneho sveta. Tie sa následne stali predmetom komiky. Režisér inscenácie Mgr. Emil Spišák, ArtD., dlhoročný riaditeľ Spišského divadla, posilnil tento Urbánkov odkaz o nové interpretačné súvislosti, ktoré je možné odhaliť v Urbánkovom texte.

120 min. 

Vstupenky si môžete rezervovať alebo zakúpiť aj online na webovej stránke Spišského divadla po kliknutí na konkrétne predstavenie: vstupenky online » »  

V prípade otázok alebo skupinových objednávok kontaktujte divadlo na tel. čísle 053/417 3275 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk.

Viac informácii o podujatí DIVADELNÝ SPIŠ / F. Urbánek: KAMENNÝ CHODNÍČEK
Zdielať na Facebooku