Dvorné dialógy 85: Slávnostná prezentácia vlastivedného zborníka Spiš 11

Typ podujatiaPrednáška

Obrázok podujatia Dvorné dialógy 85: Slávnostná prezentácia vlastivedného zborníka Spiš 11

Popis

V rámci cyklu Dvorné dialógy sa osemdesiate piate pokračovanie venuje prezentácii vlastivedného zborníka Spiš 11 (2022), ktorý obsahuje príspevky spoločenskovedného a prírodovedného zamerania o Spiši. Nový zborník v rozsahu 360 strán obsahuje príspevky spoločenskovedného a prírodovedného zamerania, na tvorbe ktorých sa podieľalo 20 autorov a 12 posudzovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Širokospektrálny, mnohoodborový obsah zborníka je zárukou, že zaujme a uspokojí odbornú i širokú verejnosť.

Hostia: autori príspevkov v zborníku

Informácie/kontakt:
Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves
Tel. 053 442 3757, 0917 746 340

Viac informácii o podujatí Dvorné dialógy 85: Slávnostná prezentácia vlastivedného zborníka Spiš 11
Zdielať na Facebooku