Klub Nezábudka / podporná skupina duševného zdravia

Typ podujatiaIné

Obrázok podujatia Klub Nezábudka / podporná skupina duševného zdravia

Popis

Liga za duševné zdravie vytvára podporné skupiny duševného zdravia s názvom Klub Nezábudka vo viacerých mestách Slovenska.

Klub ponúka bezpečné miesto pre vzájomnú podporu a porozumenie, zmysluplné a rozvíjajúce trávenie času, diskusie na rôzne témy, vytvorenie nových priateľstiev. Poskytuje možnosť nezostávať sám a inšpirovať sa navzájom.

Kluby vytvárajú bezpečný priestor pre každého, kto má potrebu a chuť zdieľať svoje ťažkosti v oblasti duševného zdravia a aktívne pracovať na svojom zotavení. V kluboch sa podporuje vzájomná pomoc, skupinová solidarita a vlastná zodpovednosť každého člena, čím sa posilňujú faktory dôležité pre dobré fungovanie celej komunity. 

Osveta a destigmatizácia duševných ochorení

Klub je určený ako pre ľudí s výzvami v oblasti duševného zdravia, tak aj pre ich blízkych a aj širokú verejnosť so záujmom o podporu duševného zdravia. Prítomnosť podpornej skupiny v komunite pôsobí destigmatizačne – dáva možnosť bližšieho spoznania sa a prepájania, podporuje v komunite inklúziu. 

Dostupnosť služieb

Podporné a svojpomocné skupiny sú vhodnou alternatívou k profesionálnym službám. Vďaka svojmu zameraniu môže podporná skupina pre ľudí s duševným ochorením slúžiť ako podporná terapeutická aktivita, ale nenahrádza odbornú lekársku, psychiatrickú, psychologickú alebo psychoterapeutickú pomoc.

Pre koho sú Kluby Nezábudka určené?

Kluby sú otvorené pre dospelých ľudí s výzvami v oblasti duševného zdravia, ktorí chcú zdieľať a aktívne pracovať na svojom zotavení, na hľadaní možností k náprave svojich problémov alebo vyrovnaní sa s náročnými životnými situáciami.
Vítaní sú príbuzní a blízki týchto ľudí, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti a získať podporu vo zvládaní náročných životných situácií.
Kluby tu sú pre všetkých, ktorí prejavujú záujem o témy duševného zdravia, chcú pracovať na svojom osobnom rozvoji a/alebo presadzovaní zlepšenia podmienok pre ľudí s duševným ochorením, chcú podporovať inklúziu a destigmatizáciu v spoločnosti.

Viac informácii o podujatí Klub Nezábudka / podporná skupina duševného zdravia
Zdielať na Facebooku