Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / MÚZEUM SPIŠA - aktuálne výstavy

MÚZEUM SPIŠA - aktuálne výstavy

Výstava

MÚZEUM SPIŠA - aktuálne výstavy | spisskanovaves.eu
Popis
 • PROVINČNÝ DOM V SNV – HISTÓRIA SPIŠA 
  Historická expozícia prezentuje bohatú históriu mesta Spišská Nová Ves, v rokoch 1774 - 1876 centra Provincie XVI spišských miest. Dominujú jej drevená maketa Provinčného domu, vyhotovená na základe plánov významného staviteľa F. Bartla z roku 1786, vzácna kolekcia barokových obrazov hodnostárov provincie z roku 1775, meštianska bytová kultúra z konca 19. a prvých desaťročí 20. storočia, ako aj mimoriadne cenné zbierky zo slávneho fotoateliéru G. Matza z prelomu 19. a 20. storočia.
 • UNIKÁTNE KACHLICE Z KLÁŠTORISKA
  Múzeum Spiša v tomto roku úspešne dokončilo realizáciu projektu reštaurovania 40 unikátnych kachlíc z archeologického výskumu zaniknutého kartuziánskeho kláštora v Letanovciach v polohe Kláštorisko. Výber kachlíc si môžete pozrieť v stálej expozícii História Spiša.

 • SPIŠSKÁ ŽUPA - 100 ROKOV OD ZÁNIKU
  Výstava predstavuje prierezovo sedem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí ho charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Súčasťou výstavy sú mapy regiónu, ktoré neboli dosiaľ prezentované. Bohaté dejiny Spišskej župy, ktoré majú svoj počiatok v 12. storočí sa návštevníkom približujú chronologicky podľa jednotlivých storočí.

 • PRÍRODA SPIŠA
  Prírodovedná expozícia začína netradične prezentáciou histórie múzejníctva na Spiši a prvého Paltzmannovho múzea v Spišskej Novej Vsi. Inštalácia originálnych zbierok z múzea rodiny Csákyovcov umožňuje nahliadnuť do ich kaštieľa v Hodkovciach. Poznatky o múzeách a osobnostiach prírodovedy a múzejníctva Spiša získajú návštevníci vďaka obsahu multimediálneho infokiosku. Druhá miestnosť predstavuje prvé unikátne prírodovedné zbierky Múzea Spiša a rôznorodosť jeho zbierkových fondov, ktoré sú prezentované ako kabinet prírodnín z geologických, paleontologických, botanických a zoologických zbierok múzea. Tretia miestnosť tvorí interaktívny vstup do hlavnej časti expozície a návštevníkovi predstavuje Spiš a jeho geomorfologické celky. Dominantným prvkom miestnosti je práve interaktívna 3D mapa Spiša.

 • KAMUFLÁŽ
  Autorská výstava zoologičiek Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici – Kataríny Dvořáčkovej a Renáty Kapustovej. Ide o jedinečnú interaktívnu výstavu o dômyselných spôsoboch a rozmanitých možnostiach a príčinách maskovania zvierat, ktorá sa zároveň snaží predstaviť prírodu ako nevyčerpateľnú studnicu nápadov a riešení pre každodenný súčasný život človeka v civilizovanom svete.

 • BIONIKA

  Čo bolo inšpiráciou pre vynález suchého zipsu a ostnatého drôtu? Navštívte jedinečnú výstavu, ktorá vám predstaví prírodu ako nevyčerpateľný zdroj nápadov a poznatkov pre techniku, architektúru aj dizajn.

 • BÁBIKY NAŠICH BABIČIEK A MAMIČIEK
  Zberateľka Alica Tokarčíková je rodáčka zo Spišskej Novej Vsi. Zberateľstvu sa venovala už ako malé dievča. Tá ozajstná vášeň pre zberateľstvo sa však u nej prebudila, keď jej deti dospeli a o „klasické“ hračky prestávali mať záujem. V súčasnosti zbiera a pre budúce generácie uchováva aj starý porcelán, keramiku, vyšívané obrazy, tapisérie, hračky, staré vyšívané háčkované a necované obrusy, dámske vyšívané vreckovky i vyšívané kabelky. Pani Alica darovala zbierku hračiek svojmu rodnému mestu.

 • 30 ROKOV SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Termín: 26. 1. – 20. 5. 2023

  V rámci výstavy spoznáte okolnosti pokojného rozpadu Československej republiky, vznik a formovanie Slovenskej republiky, symboliku nového štátu, jeho ústavu, jeho vstup do medzinárodných organizácii, integráciu do euroatlantických štruktúr ako aj ostatné medzníky jeho existencie počas ostatných 30 rokov.


Kaštieľ a letohrádok Dardanely, Markušovce

 • Expozícia historického nábytku
 • Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa
 • Expozícia klávesových hudobných nástrojov v letohrádku 


Kontakty a informácie:
 
tel. SNV: 053 442 37 57, kaštieľ Markušovce: 0917 746 339, Smižany: 0917 746 336
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com  

Bližšie info
Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.