MÚZEUM SPIŠA - aktuálne výstavy

Typ podujatiaVýstava

Obrázok podujatia MÚZEUM SPIŠA - aktuálne výstavy

Popis


V Múzeu Spiša môžete vidieť tieto výstavy: 

 • PROVINČNÝ DOM V SNV – HISTÓRIA SPIŠA / stála expozícia
  Historická expozícia prezentuje bohatú históriu mesta Spišská Nová Ves, v rokoch 1774 - 1876 centra Provincie XVI spišských miest. Dominujú jej drevená maketa Provinčného domu, vyhotovená na základe plánov významného staviteľa F. Bartla z roku 1786, vzácna kolekcia barokových obrazov hodnostárov provincie z roku 1775, meštianska bytová kultúra z konca 19. a prvých desaťročí 20. storočia, ako aj mimoriadne cenné zbierky zo slávneho fotoateliéru G. Matza z prelomu 19. a 20. storočia.

 • PRÍRODA SPIŠA
  Prírodovedná expozícia začína netradične prezentáciou histórie múzejníctva na Spiši a prvého Paltzmannovho múzea v Spišskej Novej Vsi. Inštalácia originálnych zbierok z múzea rodiny Csákyovcov umožňuje nahliadnuť do ich kaštieľa v Hodkovciach. Poznatky o múzeách a osobnostiach prírodovedy a múzejníctva Spiša získajú návštevníci vďaka obsahu multimediálneho infokiosku. Druhá miestnosť predstavuje prvé unikátne prírodovedné zbierky Múzea Spiša a rôznorodosť jeho zbierkových fondov, ktoré sú prezentované ako kabinet prírodnín z geologických, paleontologických, botanických a zoologických zbierok múzea. Tretia miestnosť tvorí interaktívny vstup do hlavnej časti expozície a návštevníkovi predstavuje Spiš a jeho geomorfologické celky. Dominantným prvkom miestnosti je práve interaktívna 3D mapa Spiša.

 • ŠKOLA V MÚZEU

  Zažite hodiny vlastivedy a geografie v expozícii Príroda Spiša, kde sa vďaka inovatívnym prvkom v podobe reliéfnej mapy Spiša s projekciou a interaktívnej steny stane vyučovanie atraktívnejším.

 • NA PRECHÁDZKE PRÍRODOU - do 5. 6. 2024
  Tu môžete objavovať tajomstvá sveta minerálov a hornín a spoznať rozmanitosť živej prírody na výstave, vďaka ktorej sa vyberiete na prechádzku cez lúku, les či okolo vody.

 • REMESLO MÁ MODRÉ DNO - do 16. 9. 2024
  Výstava je venovaná dejinám remesla modrotlače na našom území od 18. do 21. storočia. Okrem pestrej škály modrotlačových výrobkov z východného a stredného Slovenska, návštevníci môžu vidieť aj modrotlačiarsku dielňu doplnenú rozmanitými ukážkami drevených foriem zo zaniknutých dielní. Popri výbere modrotlačových vzorkovníkov sú na výstave zastúpené aj viaceré ukážky modrotlače na ženskom odeve z jednotlivých regiónov na Slovensku.

 • SPIŠ – GEMER / SZEPES – GÖMÖR - do 30. 9. 2024
  Výstava fotografií spišskonovoveského rodáka Szilárda Schermanna je zameraná na fotografie prírody regiónov Spiš a Gemer. Najstaršie zábery na výstave vyhotovil autor v roku 1929.  KAŠTIEĽ A LETOHRÁDOK DARDANELY, MARKUŠOVCE
  Prostredníctvom SMART prehliadky expozícií sa dozviete zaujímavé informácie zo zákutí kaštieľa, nakuknete do práce reštaurátorov alebo si vypočujete
  melódie historických hudobných nástrojov.

 • Expozícia historického nábytku
 • Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa
 • Expozícia klávesových hudobných nástrojov v letohrádku 
 • Kultúrne dedičstvo židovskej a rómskej menšiny

  Výstava v kaštieli v Markušovciach a priľahlom parku prostredníctvom zbierok, fotografií a ďalšieho zaujímavého obrazového materiálu predstavuje dejiny a kultúru Židov a Rómov z Markušoviec a okolia.Kontakty a informácie:
 
SNV: tel. 053 442 3757, lektorky@muzeumspisa.com,
Kaštieľ Markušovce: 0917 746 339, kastiel@muzeumspisa.com

Viac informácii o podujatí MÚZEUM SPIŠA - aktuálne výstavy
Zdielať na Facebooku