Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy

MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy

Výstava

MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy | spisskanovaves.eu
Popis

STÁLA EXPOZÍCIA HISTÓRIA SPIŠA

DEJINY SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Nová historická expozícia Múzea Spiša sa skladá zo štyroch častí. Prvá sa venuje stavebnému vývoju Provinčného domu, druhá dejinám Provincie XVI spišských miest, tretia dejinám Spiša a štvrtá dejinám Spišskej Novej Vsi. Dejiny Spiša približujú predovšetkým špecifickú správnu štruktúru regiónu v období stredoveku. Popri samotnej župe sa vytvorili samosprávne celky: Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica X spišských kopijníkov a gelnický banský okruh. Expozícia prezentuje najcennejšie zbierky múzea s dôrazom na obdobie stredoveku a novoveku.


KAMUFLÁŽ  / 23. 5. 2022 - 21. 5. 2023
Ľudia už od nepamäti nachádzajú inšpiráciu v prírode, ktorá vo svojej prirodzenej dokonalosti bola a dodnes je námetom nielen pre umelcov – básnikov a literátov, maliarov či sochárov, ale i pre vedcov a konštruktérov, ktorým pozorovanie prírody a života v nej ponúklo nejedno riešenie v letectve, námorníctve, armáde, architektúre, dizajne alebo v móde. Kamufláž je názov autorskej výstavy zoologičiek Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici – Kataríny Dvořáčkovej a Renáty Kapustovej. Návštevníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi môžu navštíviť jedinečnú interaktívnu výstavu o dômyselných spôsoboch a rozmanitých možnostiach a príčinách maskovania zvierat, ktorá sa zároveň snaží predstaviť prírodu ako nevyčerpateľnú studnicu nápadov a riešení pre každodenný súčasný život človeka v civilizovanom svete. 


TRITRI - TATRY OČAMI GEOLÓGOV /  14. 5. 2022 - 5. 10. 2022
Autorom výstavy je Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vysoké Tatry – majestátne slovenské veľhory a zároveň aj najmenšie veľhory na svete, sú vzácnym prírodným klenotom a výsledkom stoviek miliónov rokov trvajúceho súperenia vnútorných a vonkajších geologických činiteľov. Tatry boli striedavo vysokým horstvom, zarovnanou súšou, ale aj dnom morí, v ktorých sa usadzovali sedimenty a zvyšky odumretých organizmov. Fotografie z archívu nestora slovenskej geológie Petra Reichwaldera ako aj ďalších vedeckých pracovníkov vhodne rozčleňuje a dotvára osem tematických celkov. Jazykom prístupným širokej verejnosti približujú históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, no aj súčasné ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu.  otografický materiál dopĺňajú pozoruhodné predmety ako horniny, minerály a skameneliny z územia Tatier. Návštevníci môžu spoznať unikátny odliatok stôp dinosaurov z Tichej doliny z obdobia pred cca 200 miliónmi rokov, lebky medveďa jaskynného a leva jaskynného, zuby fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom, či zlato z oblasti pod Kriváňom. Pre najmenších návštevníkov je pripravený detský kútik.


Informácie/kontakt:
Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves
Tel. 053 442 37 57,  0917 746 340


Bližšie info
Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.