MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy

Typ podujatiaVýstava

Obrázok podujatia MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy

Popis

STÁLE EXPOZÍCIA HISTÓRIA SPIŠA:

DEJINY SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Historická expozícia Múzea Spiša sa skladá zo štyroch častí: prvá sa venuje stavebnému vývoju Provinčného domu, druhá dejinám Provincie XVI spišských miest, tretia dejinám Spiša a štvrtá dejinám Spišskej Novej Vsi. Dejiny Spiša približujú predovšetkým špecifickú správnu štruktúru regiónu v období stredoveku. Popri samotnej župe sa vytvorili samosprávne celky: Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica X spišských kopijníkov a gelnický banský okruh. Expozícia prezentuje najcennejšie zbierky múzea s dôrazom na obdobie stredoveku a novoveku.


PRÍRODA SPIŠA - I. etapa

Prvé miestnosti expozície prekvapia návštevníkov témou, obsahom aj výtvarným riešením. Prírodovedná expozícia začína netradične prezentáciou histórie múzejníctva na Spiši a prvého Paltzmannovho múzea v Spišskej Novej Vsi. Inštalácia originálnych zbierok z múzea rodiny Csákyovcov umožňuje nahliadnuť do ich kaštieľa v Hodkovciach. Poznatky o múzeách a osobnostiach prírodovedy a múzejníctva Spiša získajú návštevníci vďaka obsahu multimediálneho infokiosku. Druhá miestnosť predstavuje prvé unikátne prírodovedné zbierky Múzea Spiša a rôznorodosť jeho zbierkových fondov, ktoré sú prezentované ako kabinet prírodnín z geologických, paleontologických, botanických a zoologických zbierok múzea. Tretia miestnosť tvorí interaktívny vstup do hlavnej časti expozície a návštevníkovi predstavuje Spiš a jeho geomorfologické celky. Dominantným prvkom miestnosti je práve interaktívna 3D mapa Spiša.


SPIŠSKÁ ŽUPA - 100 ROKOV OD ZÁNIKU / 20. 10. 2022 - 30. 5. 2023 

Výstava predstavuje prierezovo sedem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí ho charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Súčasťou výstavy sú mapy regiónu, ktoré neboli dosiaľ prezentované. Bohaté dejiny Spišskej župy, ktoré majú svoj počiatok v 12. storočí sa návštevníkom priblížia chronologicky podľa jednotlivých storočí. Na výstave sú viaceré zbierkové predmety múzea k danej téme prezentované verejnosti po prvýkrát.

KAMUFLÁŽ  / 23. 5. 2022 - 21. 5. 2023 
Ľudia už od nepamäti nachádzajú inšpiráciu v prírode, ktorá vo svojej prirodzenej dokonalosti bola a dodnes je námetom nielen pre umelcov – básnikov a literátov, maliarov či sochárov, ale i pre vedcov a konštruktérov, ktorým pozorovanie prírody a života v nej ponúklo nejedno riešenie v letectve, námorníctve, armáde, architektúre, dizajne alebo v móde. Kamufláž je názov autorskej výstavy zoologičiek Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici – Kataríny Dvořáčkovej a Renáty Kapustovej. Návštevníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi môžu navštíviť jedinečnú interaktívnu výstavu o dômyselných spôsoboch a rozmanitých možnostiach a príčinách maskovania zvierat, ktorá sa zároveň snaží predstaviť prírodu ako nevyčerpateľnú studnicu nápadov a riešení pre každodenný súčasný život človeka v civilizovanom svete. 

60 ROKOV KLUBU ŠPORTOVÉHO POTÁPANIA MANTA  /  21. 9. 2022 - 30. 11. 2022

Pohľad do sveta ukrytého pod hladinou prostredníctvom výstavy tematických fotografií od ôsmich nadšených potápačov a fotografov: Jozef Dolanský, Ivan Probier, Valentín Hvizdoš, Oliver Krajňak, František Ondruš, Ron Kemp, Adolf Cetera, Radovan Ondirko. Výstavu dopĺňajú potápačské artefakty pripomínajúce históriu potápania, ako aj potápačská fotografická a filmová technika.


Informácie/kontakt:
Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves
Tel. 053 442 37 57,  0917 746 340

Viac informácii o podujatí MÚZEUM SPIŠA - expozície a výstavy
Zdielať na Facebooku