Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Postmoderné zviera

Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Postmoderné zviera

Prednáška

Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Postmoderné zviera | spisskanovaves.eu
Popis

DLHÝ DEŇ S UMENÍM
10:00 - 19:00 | Vstupné: štandardné. Otvorené výstavy a stále expozície

 

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: POSTMODERNÉ ZVIERA
17:00 - 19:00 | Vstupné: dobrovoľné.

Prednáška a beseda k výstave Human Animal I. o téme zvieraťa vo výtvarnom umení.

  • Katarína Balúnová: Human Animal: Zvieratá v dielach svetových a slovenských umelcov včera a dnes. Zviera ako verný spoločník umelcov a nenahraditeľná alegória v umení.
  • Jana Hatalová: Obraz ako záznam medzi vedomým a podvedomým: Rola zvierat v autorských obrazoch so zakódovanými významami a symbolmi. 
  • Alena Adamíková: Výkrik nemých tvárí: O maľbách, ktoré sú úzko späté s prírodou a kde sa zvieratá prelínajú s človekom nielen na fyzickej, ale aj na citovej a psychologickej úrovni.


Informácie/kontakt:
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
Tel. 053 4174 621, 0910 873 046

Bližšie info
Zdielať na Facebooku