Pohybom si ma nájdi / Košiarny briežok

Typ podujatiaŠport

Obrázok podujatia Pohybom si ma nájdi / Košiarny briežok

Popis

Klub orientačného behu Čingov pozýva na pohybovú aktivitu zameranú na pohyb v otvorenej prírode s prvkami orientácie a je určená pre všetky vekové kategórie a skupiny, ktorí majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb. Napríklad:

- pre jednotlivcov, ktorí chcú ísť do prírody aktívne sa hýbať a pritom chcú mať i náplň a cieľ prečo za pohybom vyraziť
- pre školákov a študentov, ako náhrada telesnej výchovy
- pre rodičov s deťmi, ako náplň vychádzky v prírode, keď sa do hľadania kontrolných stanovíšť zapája celá rodina
- pre rekreačných a výkonnostných bežcov, ktorí si chcú spestriť svoje tréningové jednotky.

Štart marcového kola sa nachádza na parkovisku pri Novákovej chate na Košiarnom briežku. Úlohou je navštíviť všetky kontrolné stanovištia (ďalej len KS) v teréne, ktoré sú zakreslené na mape. Pohyb medzi KS je ľubovoľný bez časového limitu. Každé KS má svoj kód a písmeno. Riešením je zašifrované heslo, ktoré vpíšete do online formulára. Pre účastníkov aktivity sú pripravené diplomy a nálepky. Vyzdvihnúť si ich môžete v Turistickom informačnom centre (Letná 49, Spišská Nová Ves).  

Viac informácii o podujatí Pohybom si ma nájdi / Košiarny briežok
Zdielať na Facebooku