TOP PODUJATIA 2022

Typ podujatiaIné

Obrázok podujatia TOP PODUJATIA 2022

Popis

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TOP PODUJATIA 2022
/ TOP EVENTS 2022 


14. 5. 2022
S BOBINOU ZA HISTÓRIOU / Odvezte sa vo viac ako storočnej vlakovej súprave z dôb Rakúsko-Uhorska pri príležitosti 150. výročia otvorenia posledného úseku Košicko-bohumínskej železnice: Spišská Nová Ves – Kysak
DISCOVER HISTORY WITH THE LOCOMOTIVE BOBINA / Take a ride in a more than century old train from the era of Austrian-Hungary Kingdom on the occasion of the 150th anniversary of the opening of the last section of the Košice-Bohumín railway: Spišská Nová Ves – Kysak

3. 6. 2022
MESTO PLNÉ DETÍ
/ Podujatie plné zábavy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
DOWNTOWN FULL OF CHILDREN / Fun-packed event on the occasion of International Children´s Day

14. - 17. 7. 2022
SPIŠSKÝ TRH
/ Vychýrené štvordňové podujatie s ponukou bohatého kultúrneho programu, zábavných atrakcií a nákupných možností /
SPIŠ FAIR / Far-famed four-day event with a rich cultural program, fun attractions and shopping opportunities

22. - 23. 7. 2022
SPIŠSKÝCH 333 EXTRÉM
/ Náročné nonstop cyklo preteky pre nadšencov, ktorí chcú zdolať obrovskú výzvu v krásnom prostredí Spiša
SPIŠ 333 EXTREME  / Demanding nonstop cycle race for enthusiasts who want to overcome the enormous challenge in a beautiful Spiš Region 


29. - 30. 7. 2022
FESTIVAL ŽIVÉ SOCHY
/ Jedinečný medzinárodný festival statického umenia na Slovensku
FESTIVAL OF LIVE STATUES  / Unique international festival of static art in Slovakia


26. - 27. 8. 2022
DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL
/ Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých so sprievodným kultúrnym programom a širokou ponukou remeselných výrobkov
TOWN DAYS & FOLK CRAFTS FAIR / Traditional event focused on the spirit of the past age with accompanying cultural program and a wide range of draft products


1. - 8. 10. 2022
DIVADELNÝ SPIŠ
/ Festival komorných inscenácií slovenských profesionálnych divadiel
THEATRICAL SPIŠ / Festival of chamber plays of Slovak professional theatres


Október
MUSICA NOBILIS
/ Medzinárodný hudobný festival / International Music Festival        


LETÁK PDF

Zdielať na Facebooku