Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Emkobel, a. s.

Obchodné spoločnosti s účasťou mesta

EMKOBEL, a. s., 100 %

EMKOBEL, a. s.
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421 53 44 210 61

Mobil: +421 917 949656
http://www. emkobel.sk/

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta

Valné zhromaždenie: Ing. Pavol Bečarik
Predstavenstvo: Ing. Pavol Bečarik, Ing. Ľubomír Pastiran, Mgr. Jozef Kačenga ml.,
​​​​​​​Mgr. Lea Grečková, Mgr. Peter Bednár
Dozorná rada:  Mgr. Andrej Cpin, Mgr. Ing. Igor Geletka,