LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s. r. o.  *  100 %

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.
Novoveská cesta 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Tel.: 053/ 4173411
GSM- brána: 0905 872 595
Fax: 053/4173425
E-mail:
 huta@lesysnv.sk 
 www.lesysnv.sk/kontakt/ 


Delegovaní zástupcovia
v obchodných spoločnostiach
s účasťou mesta

Valné zhromaždenie
Ing. Pavol Bečarik

Dozorná rada
Adnan Akram * Mgr. Michal Demečko * Oliver Búza * Valter Retter * Ing. Zuzana Záborská


***

Výročné správy

Výročná správa za rok 2023
Výročná správa za rok 2022 

Výročná správa za rok 2021  
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019 
Výročná správa za rok 2018 
Výročná správa za rok 2017 
Výročná správa za rok 2016 
Výročná správa za rok 2015 
Výročná správa     za rok 2014  
Výročná správa za rok 2013 
Výročná správa za rok 2012 
Výročná správa za rok 2011