LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s. r. o. ,  100 %

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.
Novoveská cesta 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Tel.:  053/ 4173411
GSM- brána: 0905 872 595
Fax,: 053/4173425
e-mail:
huta@lesysnv.sk
www.lesysnv.sk/kontakt/

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta:

Valné zhromaždenie: Ing. Pavol Bečarik

Dozorná rada: Adnan Akram, Mgr. Michal Demečko, Oliver Búza, Valter Retter,
​​​​​​​Ing. Zuzana Záborská