Správy o výsledku kontrol

2024

12. 3. 2024 (dokument PDF)
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 (dokument PDF)

2023

14. 12. 2023 (dokument PDF)
11. 10. 2023 (dokument PDF)
29. 6. 2023 (dokument PDF)
 27. 4. 2023  (dokument PDF)
23. 2. 2023
 
(dokument PDF)
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022  (dokument PDF)

2022

 15. 12. 2022 (dokument PDF)
 29. 9. 2022 (dokument PDF)
 23. 6. 2022  (dokument PDF)
 28. 4. 2022  (dokument PDF)
 3. 3. 2022   (dokument PDF)
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021  (dokument PDF)

2021

 16. 12. 2021  (dokument PDF)
 30. 9. 2021   (dokument PDF)
 1. 7. 2021 (dokument PDF)
 6. 5. 2021  (dokument PDF)
 18. 3. 2021  (dokument PDF)
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020  (dokument PDF)

2020

 10. 12. 2020 (dokument PDF) 
 24. 9. 2020  (dokument PDF)
  2. 7. 2020   (dokument PDF)
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 (dokument PDF) 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2013 (dokument PDF) 

2013