Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Účasť na trhoch

Podnikateľ

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Spišský trh Dni mesta - Trh ľudových remesiel Vianočný trh Informácia k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice